Dofinansowanie na staże naukowo-badawcze dla doktorantów

Informujemy, że w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 19 000 PLN na 3-miesięczne staże naukowo-badawcze lub przemysłowe. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania funduszy.

Szczegółowe informacje: mgr Sylwia Sarniak, p. 520 GB, sylwia.sarniak@pg.edu.pl, tel. 58 347-11-48

Warunkiem uczestnictwa jest złożenie raportu merytorycznego po odbyciu stażu. Regulamin>>>