Dzień Doktoranta PG

Zapraszamy na Dzień Doktoranta PG, który odbędzie się 10 grudnia na terenie Centrum Nanotechnologii A*!

*) budynek nr 4 - mapka

 

W programie:

  • Szkolenie: „Sztuka wystąpień publicznych – dla prezenterów i wykładowców”
  • Szkolenie: „Efektywna praca zespołowa – Kanban i nie tylko”
  • Warsztaty "Preludium 12: Grantopisanie"
  • Prezentacja nt. stypendiów i grantów dla doktorantów oraz działalności Samorządu Doktorantów

Na szkolenia obowiązują zapisy ze względu na limit miejsc (maks. 15 osób na każde ze szkoleń). Zapisy są prowadzone za pośrednictwem dedykowanego formularza: http://pg.edu.pl/sd/ankietaj

 

Harmonogram Dnia Doktoranta:

9:00 Rozpoczęcie szkoleń

12:00 Przerwa

12:30 Prezentacja SDPG

13:00 Rozpoczęcie warsztatów; dalszy ciąg szkoleń

16:00 Zakończenie

 

Szczegóły dot. szkoleń i warsztatów:

 

Sztuka wystąpień publicznych – dla prezenterów i wykładowców (6 godzin)

Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności sprawnej realizacji wystąpień publicznych, prezentacji, odczytów itp.

 

Efektywna praca zespołowa – Kanban i nie tylko (6 godzin)

Celem szkolenia jest przeniesienie z biznesu na uczelnię zwinnych praktyk projektowych w zakresie efektywnego prowadzenia spotkań, komunikacji, projektów; zajęcia warsztatowe mające na celu nabycie umiejętności stosowania w/w praktyk w projektach (także badawczych), w tym technik wizualizacji w komunikowaniu zespołowi postępów pracy i reagowania na zmiany.

 

"Preludium 12: Grantopisanie"

Warsztaty będą polegały na analizie wniosków oraz ich recenzji z wcześniejszych edycji konkursu oraz wzajemnym sprawdzaniu i doskonaleniu wniosków do aktualnego konkursu Preludium 12. Warsztaty będzie prowadzić doktorant, któremu przyznano finansowanie w ramach Preludium 10.