European CO-operation in Science and Technology

Dołącz do sieci naukowej COST w celu wzmocnienia zdolności Europy do podejmowania wyzwań naukowych, technologicznych i społecznych. To Europejskie przedsięwzięcie wspiera naukowców i innowatorów w międzynarodowej współpracy naukowej oraz interdyscyplinarnej działalności badawczej na rzecz ulepszania egzystencji społeczeństw. Inicjatywa COST, jako wiodący instrument sieciowy w European Research Area (ERA), integruje środowiska naukowe w oddolne, ukierunkowane na doskonałość, otwarte i służące celom pokojowym sieci we wszystkich dziedzinach nauki i technologii.

Wybierz swoje działanie COST i dołącz >>>  

Jak przystąpić do COST >>> 

 

Przykłady nowych Akcji COST związanych z aspektami cyfryzacji:

Przykłady sieci COST związanych z przeciwdziałaniem zmianom klimatu: