I edycja dofinansowań do konferencji 2021

Chcielibyśmy poinformować, że do 24 marca można zgłaszać się do kolejnej edycji dofinansowań do konferencji. Zgłaszać można się przez formularz dostępny tutaj.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 29 marca

Więcej informacji na stronie Samorządu Doktorantów.