Indywidualne konsultacje z języka angielskiego - 3. edycja

Rozpoczynamy zapisy na indywidualne konsultacje z języka angielskiego dla doktorantów organizowane w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

Formularz zgłoszeniowy >>>

Zapisy do 30.09.2019 r. W konsultacjach mogą uczestniczyć doktoranci, którzy nie brali udziału we wcześniejszych edycjach.  

Planowane jest przeprowadzenie 5-godzinnych konsultacji dla 30 osób. Doktoranci zadecydują czy pomoc lektora wykorzystają do pisania pracy doktorskiej czy opracowania/korekty artykułu naukowego. Konsultacje rozpoczynają się od października br.

Dodatkowe informacje: sylwia.sarniak@pg.edu.pl