Indywidualne konsultacje z języka angielskiego

Zapraszamy doktorantów do uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach z języka angielskiego - dot. doktorantów, którzy dotychczas nie uczestniczyli we wcześniejszych edycjach konsultacji finansowanych z projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej.

Czas realizacji od 20.10 do 31.12. br. Konsultacje odbywać się będą w terminach indywidualnie uzgodnionych z prowadzącymi w wymiarze 5 godzin na doktoranta. Tematyka spotkań uzgadniana jest również indywidualnie, doktorant  wybiera tematykę konsultacji, np. konwersacja, korekta artykułu naukowego, itp.

Doktoranci mogą zgłaszać się do uczestnictwa  do 19.10.2020r.

Dodatkowe informacje: Sylwia Sarniak, tel. 58 347-22-25 lub sylwia.sarniak@pg.edu.pl