Interdyscyplinarne wykłady profesorów wizytujących - POWER 3.5

Zapraszamy na interdyscyplinarne wykłady prowadzone przez profesorów wizytujących na Politechnice Gdańskiej w ramach projektu POWER 3.5, pn. „Zintegrowany program rozwoju Politechniki Gdańskiej".  

Termin: od dn. 01 do dn. 05 lipca br.

Uczestnictwo w 15 godz. wykładzie umożliwia uzyskanie 2 ECTS

Zakres tematyczny:

 

Zapisy na zajęcia do 21 czerwca br. >>>

 

Kontakt: Biuro Projektu - mgr Sylwia Sarniak sylwia.sarniak@pg.edu.pl

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

********

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

********

Informujemy, że z aktualną bazą projektów skierowanych do doktorantów można się zapoznać na naszej stronie w zakładce >>> Doktoranci >>> Projekty dla doktorantów.