Konkurs na stypendia Santander Universidades

Szanowni Państwo,
zgodnie z Pismem okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2017 (link) ogłasza sie konkurs na stypendia Santander Universidades dla pracowników i doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Stypendia mogą być przeznaczone na pokrycie lub dofinansowanie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, rozwojem kompetencji zawodowych oraz wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych o charakterze międzynarodowym, organizowanych poza Trójmiastem na terenie Polski i za granicą oraz krótkoterminowych stażach, praktykach i szkoleniach (np. international staff weeks, job shadowing) organizowanych za granicą.

Wysokość stypendium każdorazowo wynosi 2 000 zł. Wnioski wyłącznie w wersji elektronicznej należy wysyłac na adres santander.dsn@pg.edu.pl do dnia 24 września br.

Więcej informacji...