Konkurs na stypendium w projekcie BEETHOVEN CLASSIC 3

Nazwa projektu „Więcej niż baterie Li-jonowe: nowatorskie i wydajne materiały elektrodowe do magazynowania jonów sodu"

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN CLASSIC 3
Jednostka organizująca konkurs: Wydział Chemiczny PG

  • Adresaci konkursu: obecni doktoranci Szkoły Doktorskiej lub studiów doktoranckich oraz przyszli kandydaci *
  • Liczba stypendiów/miejsc dla doktorantów - 2
  • Stypendium naukowe oferowane w ramach konkursu: 2.000 PLN miesięcznie, na okres 33 miesięcy
  • Termin możliwego "zatrudnienia": czerwiec 2020
Szczegółowe informacje o konkursie i wymogi stawiane kandydatom: tutaj

Termin składania ofert: 25 maja 2020, 20:00

Osoba kontaktowa: dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka, 
monika.wilamowska@pg.edu.pl

*) pod warunkiem, że przejdą pozytywnie postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej w ramach rekrutacji standardowej na r.a. 2020/2021. Szczegóły - zakładka > dla Kandydatów na stronie Szkoły Doktorskiej