Konkurs na udział w projekcie “Greencoin” dla obecnych doktorantów

Opis projektu:

Greencoin opracowuje interaktywny system do promowania zachowań prośrodowiskowych wśród obywateli. Projekt jest realizowany w międzynarodowym konsorcjum złożonym z jednostek badawczych w Polsce oraz Norwegii: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Marii Grzegorzewskiej, Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, Oslo and Akershus University, University of Stavanger.
Celem projektu jest opracowanie systemu opartego na teorii gier, w którym mieszkańcy będą nagradzani za czynności prośrodowiskowe, za które będą przyznawane “Greencoin”, oraz które będą możliwe do wykorzystania również na produkty, usługi które umożliwiają wprowadzenie zasad zrównoważonego rozwoju. Pragniemy poprzez włączenie użytkowników w “grę” w której są nagradzani za prośrodowiskowe zachowania, kształtować prośrodowiskowe nawyki mieszkańców Gdańska.
Projekt zakłada utworzenie infrastruktury informatycznej, która będzie opierać się na integracji dostępnych systemów miejskich, firm oraz aplikacji mobilnych oraz na przygotowaniu projektu własnej aplikacji mobilnej “Greencoin”, która umożliwia mieszkańcom korzystanie z systemu. Projekt zostanie przetestowany w ramach pilotażu w mieście Gdańsk przez okres 9 miesięcy.

Konkurs jest skierowany do doktorantów szkoły doktorskiej (I i II rok) oraz studiów doktoranckich (III rok).

Wymagania:
- Poszukujemy osób z różnych dziedzin nauki, które uzupełnią nasz zespół o swoje umiejętności i doświadczenie
- Ukończone studia magisterskie
- Doświadczenie w pracy w zespole
- Motywacja do pracy naukowej
- Doświadczenie w opracowaniu aplikacji mobilnych jest dodatkowym atutem

Typ konkursu NCBR: IdeaLab Call
Termin składania ofert: 21 grudnia 2020 r.
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia:

  • Umowa zlecenie, 4000 PLN miesięcznie przez okres 36 miesięcy
  • Rozpoczęcie projektu: 01.02.2021
  • Wymiar 0.5 etatu

Liczba stanowisk: 2
Wymagane dokumenty:

  • CV
  • List motywacyjny

Informacje kontaktowe:
Dokumenty proszę przesłać na adres: kacper.radziszewski@pg.edu.pl
Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)