Konkurs o Nagrodę Naukową oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców

Informujemy, że do 31 marca 2019 r. można składać wnioski o Nagrodę Naukową dla młodych naukowców przyznawana przez gdański oddział Polskiej Akademii Nauk.

Nagroda jest przyznawana pięciu Laureatom w następujących dziedzinach nauk:
- humanistycznych i społecznych,
- biologicznych i rolniczych,
- ścisłych i nauk o Ziemi,
- technicznych,
- medycznych,
za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w 2018 roku.

Konkurs przeznaczony dla pracowników lub doktorantów instytucji naukowych z trzech województw pomorskich, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku ukończyli co najwyżej 33 lata.

Wnioski do Nagrody należy składać w formie elektronicznej na gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br.

Wyniki konkursu: 31 maja br. na www.gdansk.pan.pl

Szczegóły składania wniosków, w tym formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.gdansk.pan.pl/nagroda-oddzialu-dla-mlodych-naukowcow