Konkurs Politechniki Warszawskiej o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

 • W imieniu prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej informujemy, że została uruchomiona trzecia edycja Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego.

  Konkurs  służy  promowaniu  wybitnych  osiągnięć  prof.  Jana  Czochralskiego  oraz promowaniu  absolwentów  studiów  I,  II  lub  III  stopnia,  którzy  wykonali  prace dyplomowe/doktorskie  w  obszarze  działalności  naukowo-technicznej  prof.  Jana Czochralskiego i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie.

  Na  Konkurs  mogą  być  zgłaszane  prace  z  obszaru  działalności  naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:
  a)  procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
  b)  otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów, 
  c)  otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
  d)  metody badania struktury stopów metalicznych,
  e)  sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
  f)  badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
  g)  stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

  Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof.  Jana  Czochralskiego,  które  nie  zostały  wymienione,  powyżej,  ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

  Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:
  a)  za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) w latach akademickich 2014/15 i 2015/16 - wysokość nagrody wynosi 5 000 zł.
  b)  za najlepszą pracę doktorską  w latach  akademickim  2014/15 i  2015/16  -  wysokość nagrody wynosi 7 500 zł.
  c)  za  wybitne  osiągnięcia  naukowe  i/lub  aplikacyjne  -  nagroda  może  być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł.

  Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:
  a)  rady wydziałów szkół wyższych, 
  b)  rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych, 
  c)  członkowie Kapituły,
  d)  laureaci Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

  Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 stycznia 2017 roku.

  Dokumenty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Kapituły Konkursu:
  Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 117)
  Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
  z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego”

  Dokumenty konkursowe:

  Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Pani Joanna Kuźmicz:
  tel.: 22-234-75-10; e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl