Konkurs Popularyzator Nauki 2020

Portal Nauka w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłaszają kolejną edycję konkursu, którego celem jest uhonorowanie inicjatyw popularyzujących naukę w społeczeństwie.  

Działalność popularyzatorsko-naukową można zgłaszać do konkursu w kategoriach:

  • Naukowiec - kandydaci co najmniej ze stopniem doktora, pracownicy naukowi, nauczyciele akademiccy, którzy popularyzują naukę w szerszym środowisku społecznym niż akademickie
  • Animator - studenci i doktoranci
  • Zespół - grupy osób realizujące wspólnie projekty, w tym koła naukowe

Zgłoszenia można nadsyłać do 26 października 2020 r.

Szczegóły i regulamin uczestnictwa w konkursie >>> 

 

Przykłady dotychczas nagrodzonych inicjatyw popularyzujących naukę: „Crazy Nauka”, „Nauka o klimacie”, „Piękno neurobiologii”, „Wyłącznie Naukowy Bełkot”