Konkurs START 2021 - przedłużenie terminu składania wniosków

Ze względu na obecną sytuację Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej przedłużyła termin składania wniosków o stypendium START do 18 grudnia. Jednoczesnie w celu zapewnienia wszystkim kandydatom równych szans w procesie oceny konkursowej, uprzejmie informujemy, że informacje zawarte we wniosku o stypendium START (w szczególności opis osiągnięcia badawczego oraz lista publikacji) powinny być aktualne nie później niż na dzień 2 listopada.

W związku ze zmianą terminu składania wniosków, wydrukowany wniosek można dostarczać do Działu Spraw Naukowych, gmach B, pok. 602 do 20 listopada. Osoba do kontaktu: Małgorzata Ciurkot, e-mail: mciur@pg.edu.pl

Uwaga: Przed dostarczeniem wniosku należy skontaktować się z p. Ciurkot w celu ustalenia terminu dostarczenia wniosku.