Konsultacje dla doktorantów - j. angielski

Informujemy, że w semestrze letnim 2018/2019 doktoranci mogą uczestniczyć w programie indywidualnych konsultacji z j. angielskiego (2. edycja) organizowanym w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Gdańskiej POWR.03.05.00-00-Z044/17.

Planowane jest przeprowadzenie 5-godzinnych konsultacji dla 30 osób. Doktoranci zadecydują czy pomoc lektora wykorzystają do pisania pracy doktorskiej czy opracowania lub korekty artykułu w czasopiśmie naukowym.

Zapisy do 10 lutego br. >>>

Dodatkowe informacje: sylwia.sarniak@pg.edu.pl