MEiN - nowy wykaz źródeł publikowania

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Dla niektórych periodyków zmieniła się punktacja. Lista czasopism została uaktualniona w systemie moja.pg.

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych