Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej

 
Chcielibyśmy poinformować, że 25 marca Szkoła Doktorska rozpoczęła akcję ankietyzacji - zgłaszania się kandydatów na promotorów doktorantów na r. a. 2021/2022. 

Akcja ankietyzacji kandydatów na promotorów nie dotyczy Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej.

 

Do 7 kwietnia, nauczyciele akademiccy, którzy chcą pełnić funkcję promotora w Szkole Doktorskiej, mają możliwość wypełnienia i wysłania ankiety.  

Ankieta potencjalnego promotora dla nauczycieli akademickich z Politechniki Gdańskiej, wypełniana jest i weryfikowana elektronicznie, w systemie MojaPG, w aplikacji Nauka.

Ankietę należy wypełnić w j. angielskim. 

 

Ankiety, po ich sprawdzeniu przez przedstawicieli dyscyplin w Radzie Szkoły i zatwierdzeniu przez odpowiednie rady dyscyplin / dziedzin, zostaną udostępnione podczas najbliższej rekrutacji na stronie www Szkoły Doktorskiej w zakładce dla kandydatów https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/listy-potencjalnych-promotorow.
 
 
Informacje na ten temat zostały opublikowane na stronie Szkoły Doktorskiej w aktualnościach > Nabór promotorów doktorantów do Szkoły Doktorskiej – rekrutacja 2021/2022 i w zakładce Dla promotorów (https://pg.edu.pl/szkola-doktorska/dla-promotorow - dostęp po zalogowaniu jak do moja.pg) i pojawią się w najbliższym biuletynie PG. Zamieściliśmy tam instrukcję wypełnienia ankiety, która zawiera cenne informacje dla kandydatów na promotorów. Prosimy o zapoznanie się z nią przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.