Nabór wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2021 r.

Informujemy, że do dnia 31 lipca 2019r. potrwa, prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nabór wniosków  na inwestycje związane z działalnością naukową (zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej) oraz inwestycje budowlane (inwestycje budowlane oraz w zakresie zakupu nieruchomości).

Wniosek należy przygotować w systemie OSF, formularz wniosku jest już dostępny. Elektroniczną wysyłkę wniosków będzie prowadził Dział Spraw Naukowych. Przypominamy o konieczności dodania DSN jako redaktora pomocniczego wniosku (zarejestrowany użytkownik OSF -> login: dobn123)