Nagroda gdańskiego oddziału PAN dla młodych naukowców

Szanowni Państwo,

ogłoszono V edycję corocznego Konkursu o Nagrodę Oddziału POLSKIEJ AKADEMII NAUK w Gdańsku dla młodych naukowców, tj. na najlepszą publikację naukową z 2019 r.

Konkurs przeznaczony dla pracowników lub doktorantów instytucji naukowych z trzech województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego, którzy w roku poprzedzającym złożenie wniosku spełniali definicję młodego naukowca w rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Nagroda przyznawana jest równorzędnie w pięciu zakresach nauki, tj. pięciu Laureatom, za ich oryginalne prace twórcze lub monografie.

Nagrodę funduje Prezes POLSKIEJ AKADEMII NAUK na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku. W bieżącym roku wysokość każdej nagrody wyniesie 4.000 zł.
Wnioski przyjmowane będą do 31 marca.
Szczegóły dotyczące konkursu - link