Nagrody dla młodych pracowników nauki

Corocznie, Prezydent Miasta Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Naukowe, przyznają pięć równorzędnych nagród młodym pracownikom nauki za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu dziedzin odpowiadających poszczególnym Wydziałom Towarzystwa: 

Wydział I     - Nauk Społecznych i Humanistycznych

Wydział II    - Nauk Biologicznych i Medycznych

Wydział III   - Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych

Wydział IV   - Nauk Technicznych

Wydział V    - Nauk o Ziemi

wg obowiązującego regulaminu przyznawania nagród oraz corocznie pojawiającego się ogłoszenia w sprawie przyznawania nagród.

Ogłoszenie o nagrodach GTN na rok 2019.

Regulamin nagród na rok 2019.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2