Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Do 2 kwietnia br. można zgłaszać kandydatów do nagród Prezesa Rady Ministrów, w kategoriach:

  1. za wyróżniającą się rozprawę doktorską (D)
  2. za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego
  3. za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej

Można zgłosić jednego kandydata w danej dyscyplinie naukowej w każdej z kategorii nagród, o których mowa w punkcie 1 i 2, oraz jednego kandydata do nagrody, o której mowa w punkcie 3.

Wnioski w wersji elektronicznej z wymaganymi załącznikami (oprócz opinii Senatu) proszę składać do Działu Spraw Naukowych – dsn@pg.edu.pl . Kandydatów do nagrody zgłasza rektor uczelni.

Wzór wniosku oraz przepisy > Kontakt: Małgorzata Ciurkot, mciur@pg.edu.pl