Nauka a COVID-19

Grupa COST Actions integruje siły w ramach badań nad zagrożeniem zdrowia publicznego jakim jest koronawirus. Celem przedsięwzięcia jest synteza nowych leków lub identyfikacja leków zatwierdzonych przez FDA do ponownego wykorzystania jako środki przeciwwirusowe - COVID-19. W ramach inicjowanej sieci naukowców akcji COST szczególnie poszukiwana jest wiedza z obszarów chemii medycznej, farmakologii, bioinformatyki, wirusologii, biologii komórkowej, biologii molekularnej, genetyki, medycyny. Szczegóły>>>

Intencją interdyscyplinarnej współpracy jest wymiana wiedzy i umiejętności oraz umożliwienie dostępu do odczynników, próbek i innowacyjnego oprogramowania komputerowego. Środowisko COST zachęca do współpracy w celu zwiększenia potencjału naukowego w ramach badań nad COVID-19. Współpraca w nowych uwarunkowaniach >>>

Przykładowe inicjatywy COST a COVID-19:

Innowacyjne rozwiązanie technologii do badań nad lekami przeciw wirusom >>>

Zapobieganie nawrotom pandemii i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych >>>

Ponadto międzynarodowe środowisko naukowe zaangażowane w przedsięwzięcia COST zaprasza do debaty na temat społecznych i ekonomicznych uwarunkowań pracy i produkcji w dobie zdominowanej przez bezpośrednie zagrożenie zdrowia jak COVID-19.