Nowy podział dyscyplin a prowadzenie studiów i badań – wyjaśnienie MNiSW

W związku z wątpliwościami dotyczącymi nowego podziału dyscyplin naukowych w kontekście prowadzenia studiów i badań na uczelniach wyższych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało obszerny komunikat. W tekście tym wyjaśniono propozycje wynikające z projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komunikat dostępny jest tutaj.