Nowy Regulamin świadczeń

Został wydany Regulamin świadczeń obowiązujący w roku 2020/2021. Dla doktorantów najważniejsze zmiany dotyczą przyznawania punktów za osiągnięcia. 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 66/2020 z 28 września 2020 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej.