Ocena działalności naukowej jednostek. Aż siedem wydziałów PG w kategoriach A+ i A!

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Politechnika Gdańska może się pochwalić znakomitym rezultatem – dwa wydziały otrzymały kategorię A+, a pięć wydziałów kategorię A.

Najwyższą kategorią A+, świadczącą o wiodącym poziomie w skali całego kraju, wyróżnione został Wydziały Chemiczny oraz Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Kategorię A, oznaczającą bardzo dobry poziom prowadzonej działalności, otrzymały:

  • Wydział Architektury,
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki,
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
  • Wydział Mechaniczny,
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii.

Wydziały Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa otrzymały kategorię B, oznaczającą zadowalający poziom prowadzonej działalności naukowej, badawczo-rozwojowej lub stymulującej innowacyjność gospodarki.

****

Kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), będący organem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ewaluacja prowadzona jest w tzw. grupach wspólnej oceny (GWO), ustalonych przez KEJN z uwzględnieniem specyfiki każdej z grup nauk oraz wielkości, rodzaju i profilu naukowego jednostek naukowych. Oceny dokonują zespoły powołane przez Przewodniczącego KEJN, w skład których wchodzą eksperci właściwi dla różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin nauki.

Więcej informacji podano na stronie MNiSW.