Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej już dostępna

Zapraszamy do zapoznania się i propagowania oferty badawczej Politechniki Gdańskiej.

Publikacja w języku angielskim „Research Offer 2018. Gdańsk University of Technology” zawiera szczegółowy opis działalności badawczej Politechniki Gdańskiej. To ponad dwustustronnicowe wydawnictwo w języku angielskim można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej pg.edu.pl/research-offer.

Skrót informacji zawartych w tej publikacji zawiera ulotka informacyjna dostępna także w wersji elektronicznej pod tym samym adresem, a w wersji drukowanej w Dziale Promocji (budynek nr 2 na mapie kampusu).  W ulotce został zamieszczony kod QR, który po zeskanowaniu pozwoli na dostęp do pełnej wersji publikacji.