Ogłoszenie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na r.a. 2021/2022

Na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej, w zakładce Dla kandydatów opublikowano Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 37/2021 z 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji standardowej do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej i składów komisji rekrutacyjnych na rok akademicki 2021/2022.

Uruchomienie elektronicznego naboru do Szkoły Doktorskiej w systemie rekrutacyjnym uczelni nastąpi 21 czerwca (poniedziałek) i potrwa do 8 lipca (czwartek) do godz. 9.

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje związane z aktualnym naborem do Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej prowadzonej wspólnie z dwoma instytutatmi Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku - Instytutem Maszyn Przepływowych oraz Instytutem Budownictwa Wodnego:

1) szczegółowy terminarz rekrutacji,

2) limit miejsc przypadający na poszczególne dyscypliny w jednostce,

3) wykaz dokumentów wymaganych od kandydata,

4) miejsce składania dokumentów

5) listę potencjalnych promotorów dla dyscypliny w jednostce ze wskazaniem danych kontaktowych i tematyki badawczej,

6) wzór deklaracji promotora,

7) kontakt do komisji rekrutacyjnej,

8) podstawy prawne przeprowadzenia konkursu – linki do aktów wewnątrzuczelnianych

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naboru w zakładce > Dla kandydatów.