Politechnika Gdańska wyróżniona w konkursie PRODOK

Krajowa Reprezentacja Doktorantów rozstrzygnęła XI edycję konkursu PRODOK, w którym wyłaniane są najbardziej prodoktoranckie uczelnie w Polsce. Organizatorzy otrzymali 30 zgłoszeń od uczelni z całego kraju. Maksymalna liczba punktów, jaką można było uzyskać, wynosiła 100. Wyniki podsumowania:  

  • I miejsce – Uniwersytet Warszawski ex aequo z Politechniką Warszawską (83 pkt);
  • II miejsce – Uniwersytet Jagielloński (80 pkt);
  • III miejsce – Politechnika Gdańska ex aequo z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (79 pkt). 

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.