Polsko-Francuska Nagroda Naukowa - nadsyłanie zgłoszeń

Do 30 września br. można nadsyłać zgłoszenia do pierwszego konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie.
Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą badaczy z Polski i Francji ze wszystkich dziedzin, którzy mogą pochwalić się dokonanymi wspólnie wybitnymi osiągnięciami naukowymi.
Zgłoszenia są przyjmowane w trybie nominacji i autonominacji. Nagroda została ustanowiona przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej we współpracy z francuskim Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) oraz Francuską Akademią Nauk. Szczegóły na stronie:

https://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-francuska-nagroda-naukowa-im-marii-sklodowskiej-i-pierrea-curie/