Praca doktorantki PG najlepszą rozprawą doktorską

Doktor Alicja Zawadzka, która w ubiegłym roku obroniła doktorat na Wydziale Architektury, została wyróżniona w aż dwóch konkursach. Promotorem jej pracy doktorskiej był prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka.

Doktor Zawadzka otrzymała nagrodę finałową w konkursie Nagrody Naukowe Polityki 2016. Jej rozprawę, zatytułowaną „Zasady i uwarunkowania kształtowania ładu przestrzennego na przykładzie wybranych gmin obszaru funkcjonalnego aglomeracji Trójmiasta” doceniła także redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny”. W organizowanej przez nią XIII edycji konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie,praca badawcza doktor Zawadzkiej zajęła I miejsce ex aequo.

– Polską przestrzeń publiczną wypełniają wszechobecne nośniki reklamowe, kakofonia kształtów i kolorów. W swojej pracy doktorskiej szukałam przyczyn takiego stanu rzeczy – mówi laureatka.