Program stypendialny stowarzyszenia GFPS Polska dla doktorantów

Zapraszamy doktorantów do zgłaszania się do programu stypendialnego GFPS-Polska w Niemczech. Stypendium przyznawane jest na okres październik 2018 - marzec 2019 (na semestr zimowy wg niemieckiego kalendarza akademickiego).

GFPS oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Moguncji, Dreźnie, Heidelbergu, Kolonii. Oprócz finansowania pobytu stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.03.2018. Więcej informacji na stronie: www.gfps.pl oraz profilu Fb: https://www.facebook.com/gfps.org/ i pod adresem mailowym: info@gfps.pl

*****

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane wydarzenia i stypendia pozyskuje z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.