Program Ulam NAWA

Do czerwca br. można składać wnioski o uczestnictwo w programie ułatwiającym przyjazdy do Polski zagranicznym naukowcom w ramach:

  • prowadzenia badań naukowych
  • odbycia stażu podoktorskiego
  • pozyskania materiałów do badań lub publikacji naukowej
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Szczegóły dot. programu i wzory dokumentów

Termin złożenia wniosku do 10 czerwca br. do Działu Spraw Naukowych celem uzyskania akceptacji uczelni (Person authorised to represent the Host institution)