Programy publikowania w trybie Open Access

W ramach usprawniania komunikacji naukowej i popularyzacji wyników badań można uczestniczyć w inicjatywach upowszechniania własnego dorobku naukowo-badawczego poprzez publikowanie artykułów w ramach wolnego dostępu Open Access. Oferowane programy:

  • Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier
  • Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) 
  • Program Springer Open Choice
  • Wydawnictwo MPDI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 

Jak publikować w Open Access >>>

Publikuj bezpłatnie w trybie Open Access >>>