Przedstawiciele Doktorantów w Komisjach PG

Na posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej dn. 18.12.2019 r. podjęto m. in. uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów w skład: Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów oraz Senackiej Komisji ds. Kształcenia.
 • Skład osobowy Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów (Uchwała Senatu PG nr 391/2019/XXIV z 18 grudnia 2019 r.) stanowią:
 1. mgr inż. Anita Cymann 
 2. mgr inż. Maciej Jasiński
 3. mgr inż. Adam Olszewski
 4. mgr inż. Marcin Wekwejt 
 5. mgr inż.Tomasz Zybała

 

 • Skład osobowy Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów (Uchwała Senatu PG nr 392/2019/XXIV z 18 grudnia 2019 r.) stanowią:
 1. mgr inż. Bartłomiej Deca,
 2. mgr inż. Agnieszka Mikołajczyk
 3. mgr inż. Szymon Potrykus
 4. mgr inż. Bartosz Trawiński
 5. mgr inż. Szymon Zaporowski

 

Przedstawicielem Samorządu Doktorantów PG do Senackiej Komisji ds. Kształcenia został mgr inż. Marcin Wekwejt (Uchwała Senatu PG nr 393/2019/XXIV z 18 grudnia 2019 r. ).