Rejestracja publikacji - źródło finansowania

Informujemy, że w systemie Moja PG w module eNauka/Prace NB dodano informację o źródle finansowania publikacji.

Od teraz zgłaszając publikację do rejestracji należy wskazać źródło jej finansowania. Do wyboru dostępne są trzy opcje:

  • projekt – należy wyszukać projekt, z którego finansowana jest publikacja podając nr umowy lub fragment tytułu lub akronim;
  • działalność statutowa;
  • inne – po wybraniu, należy wpisać źródło.

UWAGA – w przypadku, gdy publikacja jest finansowana w części z projektu i DS należy zaznaczyć opcję inne i podać oba źródła.