Spotkanie informacyjne dotyczące udziału doktorantów w programie PROM

Wkrótce ruszy nabór wniosków w ramach Programu PROM: międzynarodowej wymiany stypendialnej doktorantów i kadry akademickiej na wyjazdy doktorantów PG na:

  • zagraniczne konferencje naukowe,
  • miesięczne pobyty w renomowanych ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich za granicą, umożliwiające wykorzystanie niedostępnej w kraju unikatowej aparatury
W dn. 13 listopada 2019 o godz. 14.15 w sali WN15 (budynek nr 26) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące drugiej edycji programu, w tym zasad rekrutacji. 

Więcej informacji na stronie projektu: pg.edu.pl/prom.

********

Informacji szczegółowych udziela: mgr Monika Grzonkowska
Sekretarz Projektu
tel.: 58 347-24-16 (w godz. 8.00-11.00), email: prom@pg.edu.pl
Budynek Wysokich Napięć (budynek nr 26), pok. 102

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, dokumenty aplikacyjne (przystąpienia do projektu) do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

********

Projekt na Politechncie Gdańskiej (nr umowy: PPI/PRO/ 2019/1/00009/U/00001realizowany jest w ramach programu stypendialnego Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej "Program PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).