Staże naukowo-badawcze i konferencje naukowe w ramach projektu POWER 3.5

W ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" zachęcamy doktorantów do skorzystania z możliwości wyjazdu na 3 miesięczne staże naukowo-badawcze wraz z ewentualnym wynajęciem mieszkania oraz do udziału w wybranej przez siebie konferencji naukowej.

Dokładna informacja na temat możliwości wyjazdowych oraz wzory wniosków znajdują się >>> na stronie projektu.

********

Informacji szczegółowych udziela: mgr Sylwia Sarniak
Specjalista ds. obsługi doktorantów w Biurze Projektu
tel.: 58 347-11-48, email: sylwia.sarniak@pg.edu.pl,
Gmach B (budynek nr 10), pok. 520

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne (przystąpienia do projektu) do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

********

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

********

Informujemy, że z aktualną bazą projektów skierowanych do doktorantów można się zapoznać na naszej stronie w zakładce >>> Doktoranci >>> Projekty dla doktorantów.