Stypendia doktoranckie i projakościowe - listy stypendystów - uzupełenienie list WETI

Poniżej prezentujemy listy stypendystów dotyczące stypendiów doktoranckich i projakościowych na rok 2019/2020, zatwierdzone w dn. 26.11.2019 przez Prorektora ds. Nauki.

Listy zostały uzupełnione o zestawienie osób z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, które otrzymały stypendium na V roku.

 

Stypendia doktoranckie:

 

 

Stypendia projakościowe: