Stypendia doktoranckie i projakościowe na studiach doktoranckich w roku akademickim 2021/2022

UWAGA

Stypendia doktoranckie i projakościowe w roku akademickim 2021/2022 przyznawane będą na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów wprowadzonego 18 września 2020 r. Zarządzeniem Rektora nr 64-2020 - link do zarządzenia

O stypendia mogą aplikować wyłącznie doktoranci kontynuujący kształcenie na studiach doktoranckich. O stypendia nie mogą występować doktoranci przyjęci do szkoły doktorskiej.
Termin składania wniosków w tym roku to 15 pażdziernika 2021 r.


Wnioski o stypendium składane są bezpośrednio na wydziałach. Ich rozpatrywaniem zajmują się Wydziałowe Komisje Doktoranckie (WKD).