Stypendia doktoranckie i projakościowe - wstępne listy rankingowe

Poniżej prezentujemy wstępne listy rankingowe dotyczące stypendiów doktoranckich i projakościowych na rok 2016/2017 dla doktorantów:

Informacji na temat terminów składania ewentualnych odwołań proszę szukać na stronie swoich studiów doktoranckich. Przewidywany harmonogram działań, obowiązujący w przypadku stypendiów projakościowych, można znaleźć w informacji na temat stypendium projakościowego w roku akademickim 2016/2017.