Stypendia Fundacji Tygodnika POLITYKA

 •  

  Rusza 17. konkurs o Nagrody Naukowe POLITYKI dla doktorantów, pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. Dziesięcioro wybitnych młodych naukowców otrzyma po 5 tys. zł, a pięcioro laureatów po 20 tys. zł. 

  Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA, zatwierdzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

  Kapituła konkursu wyłoni 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki:

  • Nauki humanistyczne
  • Nauki ścisłe
  • Nauki społeczne
  • Nauki o życiu
  • Nauki techniczne

  W tym roku piątka najlepszych otrzyma Nagrodę Naukową – stypendium w wysokości 20 tys. zł – a pozostała dziesiątka nagrody finałowe w wysokości 5 tys. zł. 

  Termin przyjmowania zgłoszeń mija 18 czerwca.

  Wszystkie potrzebne informacje, formularz zgłoszeniowy i regulamin: tutaj.