Stypendia na pobyty w Niemczech dla doktorantów i asystentów

 • W imieniu Stowarzyszenia GFPS-Polska i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszamy asystentów i doktorantów (do ukończenia 30. roku życia)  do zgłaszania się do programu stypendialnego do Niemiec. Program oferuje możliwość spędzenia semestru na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Dreźnie, Frankfurcie nad Menem, Frankfurcie nad Odrą, Lipsku, Passawie, Bonn, Aachen, Paderborn. 

  Stypendium naukowo-kulturalne przeznaczone jest dla osób wyróżniających się wynikami w nauce, zainteresowaniami oraz ciekawym pomysłem na projekt naukowy, popartym pasją badawczą. Mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami. Jedynym wymogiem jest przeprowadzenie przez stypendystę projektu naukowego na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem swoich studiów. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. 

  Od kandydatów oczekuje się komunikatywnej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech.
  Mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych). Preferowani są również kandydaci, którzy nie przebywali dotychczas przez dłuższy okres na stypendium za granicą.

  Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy i obejmują:

  • Miesięczne stypendium w wys. 580 euro.
  • Pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej.
  • Udział w dwóch czterodniowych seminariach (na początku semestru seminarium „DNI MIAST” – integracyjno-powitalne, oraz pod koniec semestru seminarium „FORUM” – podsumowujące pobyt).
  • Z chwilą immatrykulacji stypendyści GFPS stają się pełnoprawnymi studentami.

  Oprócz finansowania pobytu stowarzyszenie zapewnia bogaty program kulturalny dla stypendystów. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: http://www.gfps.pl/info/.

  Termin nadsyłania zgłoszeń o stypendium na semestr zimowy 2017/2018 upływa 16.04.2017. 

  *************************************************************************************************

  GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest m. in. wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy studenckiej i naukowej pomiędzy Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób.