Stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5 - nabór 2020

W ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" zachęcamy doktorantów do aplikowania o stypendia zadaniowe. Wnioski przyjmowane będą od 10 do  28 lutego 2020 r.

Harmonogram:

  • 10-28 lutego 2020- składanie wniosków w sekretariatach wydziałowych
  • 12 marca 2020- ostateczne listy na Wydziałach- przekazanie do biura projektu p. 520 GB
  • 16 marca 2020- ogłoszenie wyników
  • 24 marca 2020- termin składania odwołań
  • 25-30 marca 2020- spotkanie Centralnej Rady
  • 31 marca 2019- ostateczna lista stypendialna

Dokumenty dotyczące aplikowania o stypendia i  przystąpienia do projektu dostępne są na stronie projektu: >>> na stronie projektu.

********

Informacji szczegółowych udziela: mgr Sylwia Sarniak
Biuro Projektu
Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej
POWR.03.05.00-00-Z044/17
tel.: 58 347-11-48, email: sylwia.sarniak@pg.edu.pl,
Gmach B (budynek nr 10), pok. 520

********

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

********

Informujemy, że z aktualną bazą projektów skierowanych do doktorantów można się zapoznać na naszej stronie w zakładce >>> Doktoranci >>> Projekty dla doktorantów.