Stypendia zadaniowe dla doktorantów w ramach projektu POWER 3.5

W ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej" zachęcamy doktorantów do aplikowania o stypendia zadaniowe. Wnioski przyjmowane są do dn. 28 lutego 2019 r. (czwartek) w sekretariatach studiów doktoranckich.

Dokładna informacja na temat konkursu, regulamin stypendialny oraz wzory wniosków znajdują się >>> na stronie projektu.

********

Informacji szczegółowych udziela: mgr Sylwia Sarniak
Specjalista ds. obsługi doktorantów w Biurze Projektu
tel.: 58 347-11-48, email: sylwia.sarniak@pg.edu.pl,
Gmach B (budynek nr 10), pok. 520

Uwaga: Pani Sylwia Sarniak w dniach 11-15 lutego jest na urlopie. W przypadku pytań prosimy o kontakt od 18 lutego.

Bliższe informacje o projekcie, warunki uczestnictwa, kalendarium szkoleń, dokumenty aplikacyjne (przystąpienia do projektu) do pobrania znajdują się >>> na stronie dedykowanej projektowi.

********

Projekt realizowany jest z działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

********

Informujemy, że z aktualną bazą projektów skierowanych do doktorantów można się zapoznać na naszej stronie w zakładce >>> Doktoranci >>> Projekty dla doktorantów.