Stypendium „START" dla młodych naukowców na rok 2018

Informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do Stypendium „START” dla młodych naukowców na rok 2018.

O stypendium moga ubiegac się wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R* w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1986 lub później)

Aplikacja online do naboru wniosków w ramach nowego konkursu START jest dostępna w systemie składania wniosków FNP. Po wypełnieniu wniosku online  należy go wydrukować i dostarczyć do dnia 26.10.2017 (czwartek) do Działu Spraw Naukowych do Pani Małgorzaty Ciurkot - pok. 602 gmach B (tel. 347 19 47, email: mciur@pg.gda.pl).

UWAGA!
W miejscu wnioskodawcy należy wpisać Prorektora ds. nauki PG, prof. dr hab inż. Janusza Smulko.

Szczegóły znajda Państwo na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/start/