Stypendium „START" dla młodych naukowców na rok 2022

Informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do Stypendium „START” dla młodych naukowców na rok 2022. Szczegółowe  informacje 

Warunki uczestnictwa w konkursie stypendialnym:

  • Udokumentowany dorobek publikacyjny (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe)
  • Kandydatami mogą być doktoranci bądź doktorzy, w tym wykonujący prace B+R w polskiej jednostce, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych
  • Kandydaci nie przekraczający wieku 30 lat w roku składania wniosku.
  • Stypendium można otrzymać tylko raz

Termin składania wniosków upływa z dniem 22 listopada 2021 r. We wniosku, jako osobę upoważnioną do reprezentowania Politechniki Gdańskiej należy wpisać prof. dr hab. inż. Sławomira Milewskiego, Prorektora ds. nauki.

Aplikacja online do naboru wniosków w ramach nowego konkursu START jest dostępna  tutaj 

Po wypełnieniu wniosku online należy go wydrukować i dostarczyć do dnia 17.11.2021r. do Działu Spraw Naukowych, gmach B, pok. 602, wniosek złożyć u Pani Małgorzaty Ciurkot, mciur@pg.edu.pl, te. 58 347-19-47