Stypendium projakościowe - wstępne listy rankingowe

Pod tym linkiem udostępnione zostały wstępne listy rankingowe dla stypendium projakościowego.

Osoby nie zgadzające się punktacją mogą złożyć wniosek o ponowne przeliczenie do właściwej WKD.