Szkoła Doktorska Wdrożeniowa na PG – jedyna taka jednostka w kraju

Do 15 czerwca trwa nabór wniosków w ramach IV edycji ministerialnego programu „Doktorat wdrożeniowy”. Na Politechnice Gdańskiej doktoraty wdrożeniowe realizowane będą w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej – jedynej jednostce w Polsce oferującej możliwość rozwoju kadr B+R przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów zgłoszonych przez firmy.

W Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej doktoranci przygotowywani są do samodzielnej pracy badawczo-rozwojowej, przeprowadzane są badania nad zagadnieniami wskazanymi przez firmy (badania zlecone), a także wykonywane są ekspertyzy przy współpracy z wszystkimi laboratoriami PG. Ponadto, w ofercie jednostki znalazło się wspomaganie firm w doborze kadry specjalistów B+R do planowanego projektu i profesjonalna recenzja.

Więcej informacji na stronie głównej PG.

W sprawie doktoratów wdrożeniowych zapraszamy do kontaktu ze Szkołą Doktorską Wdrożeniową.

************************************************

Możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych została określona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 r., przy czym główne założenie programu to ułatwienie współpracy firm i uczelni w zakresie realizacji badań skupionych wokół problemu wskazanego przez firmę. Doktoraty wdrożeniowe umożliwiają połączenie pracy zawodowej, rozwiązanie istotnego dla pracodawcy problemu technologicznego oraz zdobycie stopnia doktora nauk technicznych. Doktorant (pracownik firmy zgłaszającej problem badawczy) pracuje nad problemem badawczym przez cztery lata, a na koniec procesu składa rozprawę doktorską i podsumowanie cyklu międzynarodowych publikacji w recenzowanych czasopismach.