Szkoły letnie na Politechnice Gdańskiej

Zjawiska międzyfazowe, architektura modernizmu oraz algorytmy i struktury danych będą tematami szkół letnich organizowanych przez poszczególne wydziały Politechniki Gdańskiej.

XIV Szkoła Letnia „Zjawiska międzyfazowe w teorii i praktyce”

 • Organizator: Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego PG we współpracy z koordynatorem sieci SURUZ – IKiFP PAN w Krakowie
 • Cel: poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze fizykochemii powierzchni oraz szeroko rozumianych zjawisk międzyfazowych, w tym otrzymywania i zastosowania surfaktantów i układów zdyspergowanych oraz micelarnych, a także otrzymywania nano- i mikrostruktur
 • Uczestnicy: doktoranci, młodzi pracownicy nauki
 • Czas trwania: 24–28.06.2019 r.
 • WWW: https://chem.pg.edu.pl/sudomie

Międzynarodowa Szkoła Letnia na temat uczenia głębokiego / International Summer School on Deep Learning

 • Organizator: Katedra Inżynierii Biomedycznej WETI PG
 • Cel: uczestnicy wezmą udział w wykładach i szkoleniach na temat sztucznej inteligencji, w szczególności uczenia głębokiego przygotowanych przez ponad 20 ekspertów (doświadczonych pracowników akademickich i reprezentantów firm)
 • Uczestnicy: doktoranci i pracownicy naukowi
 • Czas trwania: 1–5.07.2019 r.  
 • WWW: http://2019.dl-lab.eu/

Letnia Szkoła Modernizmu „Gdynia, Lwów – architektura, ochrona, popularyzacja”

 • Organizator: Wydział Architektury PG
 • Cel: zapoznanie uczestników z problematyką badań, konserwacji i ochrony oraz popularyzacji architektury modernizmu na przykładach architektury okresu dwudziestolecia międzywojennego i powojennej  z Gdyni i Gdańska oraz Lwowa
 • Uczestnicy: program skierowany jest do architektów i konserwatorów, badaczy architektury, pracowników biur konserwatorskich w administracji gminnej i wojewódzkiej oraz studentów studiów II stopnia i doktoranckich, z zakresu architektury, konserwacji zabytków i ochrony dóbr kultury
 • Czas trwania: 3–12.07.2019 r.
 • ECTS: 4 pkt
 • WWW: https://arch.pg.edu.pl/ (zakładka Aktualności)

Międzynarodowa Szkoła Letnia „Algorytmy i struktury danych”

 • Organizator: Katedra Algorytmów i Modelowania Systemów WETI PG
 • Cel: program tworzy sześć 7-godzinnych minikursów poświęconych aktualnym zagadnieniom algorytmicznym, które będą prowadzone przez wybitnych ekspertów międzynarodowych
 • Uczestnicy: studenci i doktoranci oraz inne osoby zainteresowane algorytmiką i teorią grafów
 • Czas trwania: 6–12.07.2019 r.
 • ECTS: 5 pkt
 • WWW: https://eti.pg.edu.pl/advanced-science-on-algorithms/advanced-science