Tekst jednolity rozporządzenia ws cudzoziemców na uczelniach wyższych

Informujemy o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. 2006, poz. 1406), uwzględniającego zmiany wprowadzone rozporządzeniami z dn. 9 września 2009 r. (Dz.U. 2009, poz. 1365) i 29 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 1112).

Z obwieszczeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ww rozporządzenia (Dz. U. 2016, poz. 1501) można się zapoznać >>> tutaj.

Aktualnie obowiązujące akty prawne w zakresie studiów doktoranckich można znaleźć w zakładce >>> Doktoranci / akty prawne